Boonapetit betreft een handelsbenaming van de heer Hostens Bart , gekend als vestigingseenheid van boonapetit in de kruispuntbank der ondernemingen onder 0765182421 .

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die worden afgesloten .

De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de bestellingen en er kan alleen per mail van worden afgeweken . Annulering van de bestelling is niet mogelijk , tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord .

Verzendingen gebeuren in normale omstandigheden binnen 5-7 werkdagen na ontvangst van betaling . Indien deze termijn door omstandigheden (verlof periode , onvoorziene omstandigheden , stockbreuk , … ) niet haalbaar is , dan brengt boonapetit je op de hoogte . Voor de levering van Goederen is boonapetit aangewezen op groothandels en fabrikanten . Hij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige leveringen door de fabrikant of groothandelaar .

Goederen worden geleverd binnen de in de overeenkomende vermelde termijn . Goederen blijven de eigendom van boonapetit tot volledig betaling van de hoofdsom . Indien goederen door boonapetit worden geleverd , gaat het risico over op het moment van levering . Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant , gaat het risico over op het moment van de verkoop .

De klant dient de geleverde / afgehaalde goederen onmiddellijk na te zien , en dient boonapetit te verwittigen binnen de 3 kalenderdagen van het bestaan van de verborgen gebreken door middel van een mail met een getailleerde beschrijving van het gebrek . Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op . De kosten en het risico voor het terugzenden van de goederen liggen uitsluitend bij de koper . Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling of terugzending indien wij vermoeden dat de goederen beschadigd werd door de klant , reeds gebruikt is als de redenen ongegrond zij .

Boonapetit is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook , die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen , behalve in geval van zware fout of opzet . Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder artikel 5 onverlet . De aansprakelijkheid van boonapepit is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen . In geen geval kan boonapetit worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals , doch niet beperkt tot , verlies van inkomsten , welke andere verliezen of gevolgschade , zowel aan de klant als aan derden . Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de klant ten gevolge van doen of nalaten door boonapetit .

Voor het leveren van pakketten doen we beroep op Bpost .Pakketten laten we leveren in een afhaalpunt in je buurt of thuislevering , afhankelijk wat je bij je bestelling hebt gekozen . We doen ons uiterste best om alle goederen zo veilig mogelijk te verpakken . Boonapetit staat niet garant voor de leveringstermijnen van de koeriers . Levering is ( in België ) meestal binnen 24 uur na verzending . Door omstandigheden bij koeriers ( weersomstandigheden , piekmomenten of andere onvoorziene omstandigheden ) is er eventuele vertraging mogelijk . Hier heeft ook boonapetit geen vat .

Bijgevolg kunnen beschadigde , vernietigde of niet aangekomen pakketten niet worden terugbetaald en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke problemen onderweg . Elk pakket krijgt een volgcode . Je kan deze tot 2 weken na bestelling opvragen .

Op gepersonaliseerde producten is geen herroepingsrecht mogelijk . Alles wordt volgens wens van de klant en op maat gepersonaliseerd . Kleuren kunnen afwijken van de webshop .

Je kan steeds makkelijk betalen via overschrijving , bancontact , mastercard ,visa , … .We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele problemen bij de aanbieders van betaaldiensten . Jouw betalingsgegevens zijn strikt privé , en worden voor geen enkele andere toepassing gebruikt dan het verwerken van je bestelling .We maken gebruik van Mollie , één van de hoofdspelers in veilige online betaling . Alle prijzen worden inclusief Btw weergegeven . Facturatie voor intracommunautaire levering is mogelijk naar een Europese firma met geldig Btw nummer . U kan steeds een factuur van uw order bekomen . Op voeding geldt 6% Btw , op alle andere producten 21% Btw . In geval van klachten kan u zich steeds wenden via info@boonapetit.be of GSM nummer 0496/111102 we helpen u zo goed we kunnen .

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden . Het betekent ook automatisch vrijwaring van alle gekoppelde personen en instanties aan boonapetit.be tegen elke vorm van verlies , uitgave , schade en kosten ten gevolge van een schending van deze overeenkomst of account bij verkeerdelijk gebruik door jezelf of door derden .

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht .

Product added to wishlist

Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website gaat u akkoord met het gebruik van onze cookies. Voor meer informatie, bezoek de cookies pagina.